• slide_1_900x300.jpg
  • slide_3_900x300.jpg
Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo má v Bratislavskom regióne dlhoročnú tradíciu. V roku 1929 ho založila, pôvodne ako sirotinec, dcéra prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka, Alica Masaryková.

Postupom času prešlo centrum rôznymi zmenami, priestorovými aj personálnymi, ale hlavne sa zmenila filozofia starostlivosti o deti. Predchádzajúcu, typicky internátnu starostlivosť vymenila starostlivosť rodinného typu, ktorá deťom sprostredkúva život v bežnej rodine ako ho poznáme.

V dnešnej dobe sa o deti staráme v štyroch samostatných skupinách a v trinástich profesionálnych náhradných rodinách. Aktuálna kapacita centra je 86 detí.

OZ Nádej detí

Občianske združenie so sídlom v Bernolákove, pôsobiace v oblasti sociálnych služieb. Orientuje sa na pomoc deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Venujte nám 2%

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky  2% (3%) zaplatenej dane za rok 2023 v prospech občianskeho združenia Nádej detí. V prípade, ak sa rozhodnete touto formou pomôcť, je potrebné postupovať nasledovne:

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

B. Právnické a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či percentá chce poukázať fyzická osoba, alebo právnická osoba. Viac informácií je možné získať na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/.

 Pozor zmena! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.

Plagat DD Bernolakovo A3 bez spadavky

 

Projekty

Erasmus – Inšpiráciou to začína
Florbal
Futbal Plzeň - DD Cup ČR
Mercedes - Ihrisko a rekonštrukcia lavičiek
Plot a parkovacia plocha
Záhradný nábytok
Škoda deň - deň detí v DeD Nádej
Posilňovňa
Prevencia
test
Maľované zábradlie
test
Futsalový zápas Wild Boys BA a podpora pre DeD
BUDDY