ako nam pomoct 470

Ako nám pomôcť

Detský domov je štátna rozpočtová organizácia, avšak štátny rozpočet nepokryje všetky naše potreby a preto sa obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sú nám ochotní pomôcť, či už materiálne alebo finančne. Vaša pomoc prispeje k zlepšeniu podmienok života detí, ktoré nie z vlastnej viny prežívajú detstvo mimo vlastnej rodiny.

Náš detský domov je umiestnený v budove, ktorá už vzhľadom k veku potrebuje neustálu obnovu a údržbu. Priebežne zveľaďujeme oddychovo-rekreačný areál detského domova. Pripravujeme prázdninové činnosti našich detí. Zabezpečujeme kultúrno-spoločenské, záujmové a športové aktivity.

Aj Vy môžete svojou troškou prispieť k zlepšeniu podmienok v našom domove. Napríklad tým, že nám darujete funkčné športové náčinie a pomôcky, akýkoľvek materiál na tvorbu výtvarných a umeleckých prác, alebo možnosťou osobne vypomôcť pri doučovaní detí v cudzích jazykoch a podobne. Každá pomocná ruka je u nás vítaná a veľmi si vážime všetkých, ktorí nám akokoľvek vedia a chcú pomôcť. Možno máte aj iný nápad, oslovte nás, nenahneváme sa :-) 

V prípade, že nás chcete podporiť a uvažujete o finančnej pomoci nášmu domovu, tu je naše číslo účtu, na ktorý môžete poslať príspevok: SK52 8180 0000 0070 0041 9014. Prosíme Vás, aby ste sa s nami skontaktovali telefonicky, alebo mailom (záložka Kontakt), aby sme Vám mohli aj verejne vysloviť poďakovanie a zverejniť Vašu podporu na našej webovej stránke. 

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej práci a dokázali prispieť k skvalitneniu života našich detí. Bez Vás by bola realizácia našich aktivít v prospech detí len stavaním si vzdušných zámkov.

Zoznam firiem a fyzických osôb, ktoré nám pomohli, či už finančne alebo materiálne, je rozsiahly, za čo sme veľmi vďační a s pokorou vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME

Pomáhajú nám

Mercedes 

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 

Provida

Pomohli nám

Obec Bernolákovo 

Delap 

Raiffeisen banka 

Bratislavský futbalový zväz 

Jutex 

IUVEN 

Johnson Controls 

Tempest