• slide_1_900x300.jpg
  • slide_3_900x300.jpg
news 470

DETSKÝ DOMOV NÁDEJ

Detský domov Nádej v Bernolákove má v Bratislavskom regióne dlhoročnú tradíciu. V roku 1929 ho založila, pôvodne ako sirotinec, dcéra prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka, Alica Masaryková.

Postupom času prešiel detský domov rôznymi zmenami, priestorovými aj personálnymi, ale hlavne sa zmenila filozofia starostlivosti o deti. Predchádzajúcu, typicky internátnu starostlivosť vymenila starostlivosť rodinného typu, ktorá deťom sprostredkúva život v bežnej rodine ako ho poznáme.

V dnešnej dobe sa o deti staráme v štyroch samostatných skupinách v kmeňovej budove a v siedmich profesionálnych rodinách. Aktuálna kapacita Detského domova Nádej je 55 detí.

OZ NÁDEJ DETÍ

Občianske združenie so sídlom v Bernolákove, pôsobiace v oblasti sociálnych služieb. Orientuje sa na pomoc deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Projekty

Erasmus – Inšpiráciou to začína
Florbal
Futbal Plzeň - DD Cup ČR
Mercedes - Ihrisko a rekonštrukcia lavičiek
Plot a parkovacia plocha
Záhradný nábytok
Škoda deň - deň detí v DeD Nádej
Posilňovňa
Prevencia
test
Maľované zábradlie
test
Futsalový zápas Wild Boys BA a podpora pre DeD