news 470

Otvorené pracovné pozície

Profesionálny rodič

Vychovávateľ - koordinátor samostatnej skupiny

Bližšie informácie v texte inzerátu.

Vízia a stratégia Detského domova Nádej

Vízia

Zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detského domova na zariadenie pre pomocrodine na komunitnej úrovni.

Stratégia

Detský domov Nádej, rozvojom vlastných zamestnancov, vytvára podmienky prestarostlivosť o dieťa a rodinu tak, aby bol zabezpečený individuálny prístup k dieťaťus rešpektom k jeho životnej histórii a rodinným väzbám.Detský domov Nádej podporuje biologickú rodinu v aktívnom zapájaní sa do procesustarostlivosti o dieťa počas jeho umiestnenia v DeD s cieľom skrátenia dĺžky pobytu dieťaťav DeD.

Detský domov Nádej prizýva k spolupráci širokú odbornú verejnosť s cieľom zabezpečiťbezpečnú, čo najintenzívnejšiu integráciu detí a mladých dospelých do spoločnosti.

 

Napísali o nás

TVBA: Detský domov Nádej v Bernolákove je nádejou pre domovákov.

Život detí v detských domovoch nie je jednoduchý. Oveľa ťažší je však ich štart do dospelosti, teda okamih, keď ochranné múry detského domova musia opustiť. Aj v tom im však pomáhajú niektoré inštitúcie či projekty.

Rozhovor s pani riaditeľkou Detského domova Nádej Timeou Selnekovičovou