news 470

Otvorené pracovné pozície

Profesionálny rodič

Vychovávateľ - koordinátor samostatnej skupiny

Bližšie informácie v texte inzerátu.

Obstarávania

Výzva na predkladanie cenových ponúk na maľovanie kancelárskych priestorov DD Nádej

Bližšie informácie v texte výzvy.

Vízia a stratégia Detského domova Nádej

Vízia

Zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detského domova na zariadenie pre pomocrodine na komunitnej úrovni.

Stratégia

Detský domov Nádej, rozvojom vlastných zamestnancov, vytvára podmienky prestarostlivosť o dieťa a rodinu tak, aby bol zabezpečený individuálny prístup k dieťaťus rešpektom k jeho životnej histórii a rodinným väzbám.Detský domov Nádej podporuje biologickú rodinu v aktívnom zapájaní sa do procesustarostlivosti o dieťa počas jeho umiestnenia v DeD s cieľom skrátenia dĺžky pobytu dieťaťav DeD.

Detský domov Nádej prizýva k spolupráci širokú odbornú verejnosť s cieľom zabezpečiťbezpečnú, čo najintenzívnejšiu integráciu detí a mladých dospelých do spoločnosti.

 

Napísali o nás

TVBA: Detský domov Nádej v Bernolákove je nádejou pre domovákov.

Život detí v detských domovoch nie je jednoduchý. Oveľa ťažší je však ich štart do dospelosti, teda okamih, keď ochranné múry detského domova musia opustiť. Aj v tom im však pomáhajú niektoré inštitúcie či projekty...

Rozhovor s pani riaditeľkou Detského domova Nádej Timeou Selnekovičovou

Málokto vie, ako sa majú detičky v detskom domove, ako sa im tam žije, ako trávia svoj voľný čas, kde prázdninujú a mnoho ďalších vecí...

Wildboys: Výhru 8:0 s Podolím si užili aj deti z Detského domova ...

Výhru 8:0 s Podolím si užili aj deti z Detského domova, florbalisti a futbalisti z Rovinky...

WildBoys: V piatok na zápase s Podolím oslavíme Vianoce aj Mikuláša s deťmi

V piatok, 15. decembra 2017 si okrem futsalu na svoje prídu aj deti z Detského domova Nádej v Bernolákove, futbalisti Akadémie v Rovinke a aj florbalisti ŠK LIDO...